Đường sắt Việt Nam vừa được bình chọn là một trong 10 tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới. Trong khi...