Trên đường đi làm rẫy về, lão nông gặp một con lợn rừng khoảng 1 tạ tấn công phải nhập viện.