Cơ quan chức năng đang "tăng tốc" nhằm làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên đã xuất hiện hai "điểm nghẽn", gây khó khăn...