Một người đàn ông trông giống như xác sống đã được cứu từ một hang gấu sau khi ông cho rằng bị gấu...