Bộ phim gây sốt châu Á bị soi các chi tiết thiếu hợp lý về quân sự và y học trong đường dây câu chuyện.