Nhiều ý kiến cho rằng cô dâu Thu Sao nên cẩn thận hơn trong cách ăn mặc khi đã có tuổi.