linh mục

Linh mục tạt axit 7 giám mục

Linh mục tạt axit 7 giám mục

Hy LạpLinh mục 37 tuổi bị bắt vì tạt axit vào 7 giám mục ở Athens, sau khi họ loại ông này khỏi tăng đoàn vì hạnh...