Anh Hoàng Quang Thanh, thôn Phú Kim, xã Liên Trạch sửa chữa lại nhà ở sau lũ bị ngã chấn thương rất nặng, đang cần...