Số lượng người chết đang ngày một tăng lên trên 'nóc nhà thế giới' Everest, khi các nhà leo núi phải đối...