lên kế hoạch

VPF lên phương án hủy V-League 2020

VPF lên phương án hủy V-League 2020

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lên kế hoạch hủy V-League 2020 nếu giải đấu không thể tổ chức...