Ngoài mức án bị tuyên, một bị cáo trong nhóm âm mưu lật đổ chính quyền còn bị tòa buộc trục xuất ra...