Lào

Lào xem xét giảm giá điện

Lào xem xét giảm giá điện

Chính phủ Lào đã nhất trí xem xét lại kết cấu giá đơn vị điện nhằm tiến tới hạ thấp chi phí điện năng, một...