Chiếc xe tải mất lái tông sập một phần thành cầu Đa Kia (tỉnh Bình Phước), rồi tiếp tục lao đầu xuống vực lật...