Lạng Sơn

Con trai phóng hỏa đốt cha

Con trai phóng hỏa đốt cha

Trong lúc xích mích, Côi đổ dầu hỏa đổ lên người cha rồi châm lửa đốt. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong...