Ngày 1-6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ban hành quyết định thu hồi diện tích rừng đã cho Công ty CP Cà phê Trung...