Những người này rời quê để đi tìm 'miền đất hứa'. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế của những người di cư Việt Nam...