Những người tố cáo nhóm cán bộ tại xã 'làm luật' trong đơn tập thể chính là những người vi phạm lâm luật.