Ông Hoàng Quốc Việt-Trưởng Công an xã Ia Sao là người có liên quan trong đường dây làm giả hồ sơ bảo hiểm...