Lắk

Đắk Lắk: Cảnh báo mưa dông

Đắk Lắk: Cảnh báo mưa dông

Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku cho thấy tồn tại những ổ mây đối lưu trên khu vực các huyện Bôn Đôn, Ea...