Lá dâu tằm có công dụng chữa nhiều bệnh thường gặp không phải cũng biết.