là ai

Quang Rambo vừa bị bắt là ai?

Quang Rambo vừa bị bắt là ai?

Quang 'Rambo' là một 'anh đại' trong giới giang hồ, cũng là một nhân vật tiếng tăm trên MXH, sở hữu trang cá nhân hơn 135...