Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm đã kỷ luật 2 nhân viên và thay phụ trách xe liên quan tới vụ việc học sinh của...