Krông Nô

Đắk Nông: Thác Dray Sap

Đắk Nông: Thác Dray Sap

Thác Dray Sap là hệ thống 3 thác trên dòng Serepok ở vùng đất xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Dòng thác...