Krông Năng

Tây Nguyên quay quắt vì nắng hạn

Tây Nguyên quay quắt vì nắng hạn

Mùa khô năm nay được dự báo sẽ diễn ra rất khốc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của...