Krông Chro

Gia Lai: Đậu xanh vào mùa

Gia Lai: Đậu xanh vào mùa

Những ngày gần đây, nông dân tại các xã An Trung, Chư Krei… (huyện Kông Chro) đang tất bật bước vào mùa thu hoạch...