Kon Tum 24h

Kon Tum: Hợp tác xã kiểu mới

Kon Tum: Hợp tác xã kiểu mới

Kon Tum hiện có 112 hợp tác xã (HTX), tỉnh đã và đang xây dựng mô hình HTX kiểu mới, chủ động liên kết với các hộ...