kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được 446 đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua, trong đó chốt quy định cấm đầu tư...