Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu vực biên giới Đức Cơ (Gia Lai) được kiểm soát chặt chẽ với nhiều chốt chặn...