Trong lòng TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), không khó bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ, thậm chí có cả trẻ em...