Đảo Fisher thuộc thành phố Miami, tiểu bang Florida được xếp hạng là nơi thịnh vượng nhất Mỹ với thu nhập bình...