Khu du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay 'mọc chui' ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang được chủ đầu tư tháo dỡ 'từ...