Những người cách ly tại đây vẫn giữ được tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.