Do 'tranh thủ' uống rượu trong lúc chờ thi rồi gặp tai nạn giao thông, một học sinh của trường THPT Búng Lao,...