Đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Hãy nghe tôi hát, tác giả Cây cầu dừa thẳng thắn bày tỏ quan...