Trong sự kiện khuyến mại Lễ Độc thân năm 2020, khối lượng giao dịch nửa giờ đầu tiên của Alibaba vượt quá doanh...