khám nghiệm hiện trường

Cháy phòng ngủ, hai trẻ tử vong

Cháy phòng ngủ, hai trẻ tử vong

Trong khi người cha đang phát dọn hàng rào, mẹ nấu ăn thì 2 bé trai là anh em ruột đã bị tử vong ngay trong phòng ngủ.