Sáng nay, dù là ngày cuối tuần nhưng nhiều người Hà Nội vẫn tranh thủ dạy sớm, xếp hàng dài chờ ăn...