khai thác đá

Bất ổn do nổ mìn khai thác đá

Bất ổn do nổ mìn khai thác đá

Hàng chục hộ dân ở H.Phú Ninh (Quảng Nam) bức xúc vì cuộc sống, nhà cửa, môi trường bị ảnh hưởng nghiêm...