Hai nữ doanh nhân trên mời gọi, tổ chức tư vấn, hội nghị, tặng quà, phần thưởng khách hàng cũng như đưa thông tin...