Cả nước hiện có 8 bệnh nhân Covid-19 nặng, 2 trong số này đã có những tiến triển tốt lên, nhiều hy vọng.