Các cơ quan chuyên môn TP.Đà Lạt tìm ra nguyên nhân sạt lở bờ kè ta luy sau chợ Đà Lạt đe dọa nhiều hộ dân, đồng...