Chắc hẳn nhiều người sẽ tiếc rẻ vì hóa ra bấy lâu nay cứ ngó lơ loài hoa này.