iphone 5s

Nhiều nơi xả hàng iPhone 5s

Nhiều nơi xả hàng iPhone 5s

Giá iPhone 5s chính hãng ở nhiều cửa hàng đã giảm cả triệu đồng, hiện ở mức 7,5 triệu đồng cho bản thấp nhất. 
iPhone 5s xách tay giảm giá sâu

iPhone 5s xách tay giảm giá sâu

Giá iPhone 5s xuống chỉ còn 4 đến 5 triệu đồng ở thị trường xách tay bởi thông tin Apple sẽ ra mắt một mẫu iPhone 4...