Tờ Independent của Anh đã gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là 'người hùng' vì hành động cứu bé gái rơi từ tầng cao của...