Xem qua Facebook, thấy cách làm tiền giả nên chủ in thiệp cưới ở Cần Thơ đã tự làm ra rồi tìm nhiều người để...