ích kỷ

Con gái mà lấy chồng xa…

Con gái mà lấy chồng xa…

Ngày còn trẻ, nghe câu ca dao ấy, chị để nó thoảng qua tai chứ chưa bao giờ mảy may để tâm. Như bao cô gái khác trong...