Ia Pa

Gia Lai: Nhức nhối nạn tảo hôn

Gia Lai: Nhức nhối nạn tảo hôn

 Làng Bi Giông và Bi Gia (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) có hơn 90% dân số là người Bahnar. Tại 2 ngôi làng nghèo...