Ia Grai

Gia Lai: Triển vọng du lịch golf

Gia Lai: Triển vọng du lịch golf

Tập đoàn FLC đang xúc tiến triển khai một số dự án quy mô lớn tại Gia Lai, trong đó có loại hình du lịch nghỉ...
Gia Lai: Diễn tập chữa cháy rừng

Gia Lai: Diễn tập chữa cháy rừng

Sáng 17-12, tại khoảnh 9, tiểu khu 309 thuộc địa bàn xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai, Ban Chỉ huy diễn tập chữa cháy...