huyện Vĩnh Linh

Ấm no nhờ trồng tiêu, nuôi bò

Ấm no nhờ trồng tiêu, nuôi bò

Vùng đất Kim Thạch quanh năm nắng gió, cát bụi đầy gian khó, đã thay da đổi thịt nhờ phát triển cây hồ tiêu và...