Sau một thời gian kể từ ngày không trúng tuyển vào vị trí Bí thư Huyện ủy Lắk, nữ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh...